top of page
56f390c6-b6ba-4672-a032-ec2b72b670b4.jpg

ÖZGEÇMİŞ

1974 Bandırma doğumlu Uğur Harputluoğlu, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirene kadar ki tüm öğrenim hayatını İstanbul’da tamamladı. 2001-2005 yılında ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak-Burun-Boğaz Uzmanlığını tamamladı. Vatani görevini Girne Kıbrıs Asker Hastanesinde KBB uzmanı olarak tamamlayan Uğur Harputluoğlu, bir çok bilimsel çalışmada yer alarak tıp dünyasına katkıda bulunmuştur.

Uğur Harputluoğlu kariyeri boyunca A sınıfı hastanelerde KBB Uzmanı görevini üstlenmiş olup halen özel muayenehanesinde KBB Uzmanı olarak çalışmalarına devam etmekte olup, anlaşmalı olduğu özel hastanelerde ameliyatlarını yapmaktadır.

Uğur Harputluoğlu, kariyerinde yüzlerce başarılı operasyonla hastalarını sağlıklarına kavuşturmuştur.        

YAYIN ÇALIŞMALARI

ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

  1. Egeli E, Çiçekci G, Sılan F, Öztürk Ö, Harputluoğlu U, Onur A, Ayten E, Yıldız A. Etiology of deafness at the Yeditepe School for the deaf in İstanbul. Int. J.

Pediatr. Otorhinolaryngol. 2003; 63, 467-471.

    2. Egeli E, Oghan F, Alper M, Harputluoglu U and Bulut I. Epiglottic Tuberculosis in a Patient Treated with Steroids for Addison’s Disease. Tohoku J. Exp. Med. 2003; 201, 119-125.

    3. Egeli E, Demirci L, Yazıcı B, Harputluoglu U. Evaluation of the Inferior Turbinate in Patients With Deviated Nasal Septum by Using Computed

Tomography. The Laryngoscope. 2004; 114, 113-117.

    4. Ak E, Harputluoglu U, Oghan F, Baykal B. Behçet’s disease and hearing loss. Auris Nasus Larynx. 2004; 32, 29-33.

    5. Egeli E, Harputluoglu U, Ozturk O, Oghan F, Kocak S. Can post- adenotonsillectomy morbidity be reduced by intravenous 24 h hydration in

adenotonsillectomy? Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2004; 68, 1047-51.

    6. Egeli E, Oghan F, Ozturk O, Harputluoglu U. Effects of otorhinolarygological diseases and socioeconomic status on school performance: a survey study. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2004; 68, 883-888.

    7. Harputluoglu U, Egeli E, Sahin I, Oghan F, Ozturk O. Nasopharyngeal aerobic bacterial flora and Staphylococcus aureus nasal carriage in deaf children. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005; 69:69-74.

    8. Egeli E, Oghan F, Ozturk O, Harputluoglu U and Yazıcı B. Measuring the correlation between adenoidal-nasopharygeal ratio (AN ratio) and tympanogram in children. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005;69,229-233.

    9. Ozturk O, Silan F, Oghan F, Egeli E, Belli S, Tokmak A, Egeli A, Harputluoglu U, Ibrahim Onder H, Zafer C. Evaluation of deaf children in a large series in Turkey. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2005;69,367-73.

    10. Egeli E, Harputluoglu  U, Oghan F, Demiraran Y, Güclü E, Ozturk O. Does topical  lidocaine with adrenaline have an effect on morbidity in pediatric

tonsillectomy?  Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol.  2005;69,811-815.

    11. Oghan F, Harputluoglu U, Güçlü E, Güvey A, Turan N, Öztürk Ö. Permanent t- Tube insertion in two patients with Hurler’s syndrome. Int J Audiol. 2007 Feb; 46(2): 94-6.

    12. Oghan F, Harputluoglu U, Guclu E, Kocaman B, Ozturk Ö. Does topical ropivacaine reduce the post-tonsillectomy morbidity in pediatric patents? Int J

Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Mar;72(3):361-5. Epub 2008 Jan 7.

    13. Oghan F, Harputluoglu U, Öztürk Ö, Güçlü E, Mayda A. Does the prevalence of Otorhinolarygological diseases in deaf children differ from the children without hearing impairment? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2008 Feb; 265(2):223-6. Epub 2007 Aug 28.

ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR:

    1. Ozturk O, Harputluoglu U, Egeli E, Oghan F, Mayda A. İlkokul çağındaki çocuklarda kulak burun boğaz hastalıkları tarama sonuçlarının sosyoekonomik seviyeye göre değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi. 2003; 41(4):213-217.

    2. Harputluoglu U, Kocak S, Ozturk O, Demirci L, Egeli E. Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi. KBB Klinikleri. 2003; 5(3), 142-145.

    3. Harputluoglu U, Şahin İ, Oğhan F, Egeli E, Öztürk Ö. İşitme engelli ve sağlıklı çocuklarda burunda S.Aureus taşıyıcılığı. KBB Klinikleri (Kabul edildi basımda)

BİLDİRİ POSTER YAYIN:

5 Adet yurt içi yazılı ya da sözlü bildiri.

bottom of page